top of page

 

ผลัดเซลล์ผิวด้วยระบบ Diamond Peel 

 

Pristine คือ เครื่องมือที่ใช้เทคโนโลยีการผลัดเซลล์ผิวหนังที่ เรียกว่า Microdermabrasion โดยใช้หัวขัดผิวท่ีเป็น Diamondร่วมกับการใช้ระบบดูด สุญญากาศ (vacuum) ทำให้สามารถผลัดเซลล์ผิว ช้ัน หนัง กำพร้าออกได้อย่างมี ประสิทธิภาพและนุ่มนวล Pristineจะทำการผลัดเซลล์ผิวออกในขณะที่มีการsuctionผิวเบาๆเพื่อกระตุ้นระบบ การไหลเวียนโลหิตของผิวที่ทำการรักษาและกระตุ้นให้มีการสร้างเส้นใยคอลลาเจน และอีลาสติน ทำให้โครงสร้างผิวมีความแข็ง แรงข้ึนด้วย โดยสามารถทาการรักษาได้ในทุกสภาพผิว ในทุกส่วนของร่างกาย เช่น ใบหน้าลำคอ มือ และบริเวณลำตัว 

 

 

 • ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาประเทศอเมริกา (US FDA) และประเทศไทย (THAI FDA)

 • ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสาหรับการรักษาทั้ง ผิวหน้า และผิวกาย

 • เป็นการรักษาท่ีไม่เจ็บ และไม่มีผลข้างเคียง

 • เป็นการรักษาท่ีสะอาดและไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองหรือแพ้

 • เห็นผลการรักษาท่ีชัดเจนตั้งแต่ครั้งแรกของการรักษา 

 • คุณจะรู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงของผิวที่สะอาด กระจ่างใส และเรียบ เนียนขึ้นหลังเข้ารับการรักษาในคร้ังแรก

 

เพราะPristineใช้Tipที่เป็น Diamond Tip ซ่ึงมีทั้งขนาดและความละเอียดที่ แตกต่างกันเพื่อใช้สำหรับการรักษาที่หลากหลายยิ่งข้ึน ท้ัง สาหรับผิวหน้า และผิวกายรวมถึงสาหรับในบริเวณท่ีผิวมีความไวต่อความรู้สึกต่างกันหรือแม้แต่ บริเวณที่ผิวบอบบางไม่เท่ากัน

 

Pristine สามารถทาการรักษาได้ดังน้ี

 • ริ้วรอยต่างๆ (fine lines & wrinkles)

 • รอยแผลเป็นท่ีเกิดจากสิวและรอยแผลเป็นต่างๆ (Acne &trauma scars)

 • รูขุมขนกว้าง ( Enlarged pores)

 • สิวหัวดำและสิวหัวขาว(Blackheads&whiteheads)

 • จุดด่างดำจากการโดนแสงแดดทาลาย (Sunspots)

 • ผิวไม่เรียบเนียน (Uneven skin texture)

 

การดูแลผิวหลังเข้ารับการรักษาด้วย Pristine

 • หลีกเลี่ยงการสัมผัสแสงแดดจัดๆและความร้อนท่ีเป็นสาเหตุทำให้เกิดรอยหมองคล้ำ ควรทาครีมกันแดดหลังทาการรักษา

หลังเข้ารับการรักษา อาจมีอาการผิวแห้งหรือลอกเป็นขุยแนะนาให้ท าครีมบารุงผิวเพิ่มข้ึน

 • ไม่ควรอาบน้าร้อนจัดๆ อบซาวน์น่า หรืออบไอน้ำ หลังทำการรักษาอย่างน้อย 1-2 วัน ไม่แนะนำให้ออกกำลังกายหนักๆ ที่เป็น สาเหตุให้เหงื่อออกมากๆ หลังทำการรักษา ไม่ควรใช้ครีม หรือสารเคมีสาหรับลอกผิว หลังทำการรักษาอย่างน้อย 1-2 วัน

 • ระมัดระวังไม่ให้ผิวบริเวณท่ีทำการรักษาสัมผัสกับความร้อนโดยตรง เช่น การใช้ไดร์เป่าผม

 • ไม่ควรทำการกำจัดขนหรือฉีดคอลลาเจน ในบริเวณที่ทำการรักษาอย่างน้อย 5 วัน

 • หยุดใช้ยาRetin-A หรือวิตามิน A ชนิดเข้มข้นหลังการรักษา 7วัน

 • งดการอาบแดดอย่างน้อย3 สัปดาห์หลังการรักษา

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม โปรดขอคำแนะนำจากแพทย์ผู้ให้การรักษา 

 

bottom of page